Sklep internetowy.
Pierwsza pomoc PADIKurs Emergency First Response nie jest kursem typowo nurkowym, ponieważ przeznaczony jest również dla osób, które chcą przejść szkolenie, mające na celu udzielanie pomocy w nagłych wypadkach – resuscytacji i pierwszej pomocy. Dla płetwonurków jest kursem obowiązkowym, jeśli kontynuują oni swoją edukację nurkową i myślą o zapisaniu się na kurs Rescue Diver.

Kurs składa się z dwóch szkoleń: Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Emergency First Response Secondary Care (First Aid).

Podczas szkolenia z zakresu wstępnej pomocy przedmedycznej – Emergency First Response Primary Care (CPR), poznasz kolejne kroki i właściwe sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Dowiesz się także jak stosować schemat ABCD’S funkcji życiowych poszkodowanego, aby zapewnić mu największe szanse przeżycia w najpoważniejszych sytuacjach zagrożenia życia.

Nauczysz się osiem umiejętności:
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Korzystanie ze środków ochrony osobistej
 • Ocena wstępna poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnej osoby dorosłej
 • Postępowanie w przypadku krwotoku
 • Postępowanie przy wstrząsie
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa


Kurs Emergency First Response Secondary Care (First Aid) obejmuje powtórną ocenę stanu poszkodowanego oraz pierwszą pomoc w takich wypadkach. Podczas szkolenia z zakresu dodatkowej pomocy przedmedycznej nauczysz się jak postępować w sytuacji, gdy przyjazd ratowników medycznych opóźnia się lub nie jest możliwy. Poznasz także sposoby zapewnienia dodatkowej pomocy tym, których stan nie stwarza zagrożenia dla życia.

Nauczysz się czterech umiejętności:
 • Ocena obrażeń poszkodowanego
 • Ocena chorego
 • Bandażowanie i opatrywanie ran
 • Unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć i złamań

« WsteczLicznik: Liczniki na strone