Sklep internetowy.

Od 2001 r. jako Sponsor DAN oferujemy pomoc w międzynarodowym systemie ubezpieczeń dla płetwonurków – Divers Alert Network. DAN Europa w styczniu 2003 r. wskazał magazyn „Podwodny Świat” jako patrona medialnego DAN Europa w Polsce. Jako pierwsi w Polsce w 2004 r. zostaliśmy uhonorowani Złotym Punktem DAN.Organizacja DAN dwukrotnie przyznała nam miano najlepszego w Europie Sponsora roku.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o DAN prosimy o kontakt tel.:
601 43 28 74 lub podwodnyswiat@sea-fish.pl.

Ubezpiecz sie bezpośrednio w DAN:DAN, czyli Divers Alert Network lub jak jest popularnie nazywany „divers safety net” (sieć bezpieczeństwa dla nurków), powstał w 1980 roku z inicjatywy kilku naukowców i profesorów uniwersyteckich z USA i Włoch o międzynarodowej reputacji, którzy zrozumieli, że prowadzenie ratownictwa nurkowego wymaga specjalistycznej wiedzy, nie zawartej zwykle w normalnym programie studiów medycznych.

W górę ^

Misja DAN polega na utrzymaniu międzynarodowej sieci centrów alarmowych dyżurujących 24 godz. na dobę, gwarantujących w razie wypadku specjalistyczną pomoc każdemu nurkowi w każdym miejscu na świecie.


DAN zapewnia także doradztwo medyczne dla nurków, prowadzi badania w dziedzinie bezpieczeństwa nurkowania, organizuje kursy i seminaria w celu zwiększenia wiedzy i poczucia odpowiedzialności w rekreacyjnym nurkowaniu oraz zapewnia finansowe i techniczne wsparcie dla centrów lecznictwa hiperbarycznego w krajach rozwijających się.

Międzynarodowa sieć DAN składa się z niezależnych, niedochodowych organizacji (DAN Ameryka, DAN Europa, DAN Japonia, DAN Południowa Afryka, DAN Południowo-Wschodnia Azja Pacyfik), które wspierają się wzajemnie poprzez opłaty płacone przez ich członków gwarantujące nurkom najlepszą na świecie pomoc.

Pięć głównych centrów alarmowych znajduje się w: Australii – Royal Adelide Hospital; Europie – REGA (Czerwony Krzyż) w Zurichu; Japonii – Faculty of Medicine of the University of Tokyo; Stanach Zjednoczonych – Duke University Medical Center of North Carolina; Południowej Afryce – Johanesburg.

W europejskim DAN aktywowano sieć centrów alarmowych (w Polsce należy do niej Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej) odpowiadających nurkowym obszarom językowym, kierowanych przez najbardziej znanych narodowych specjalistów, pracujących w koordynacji z Biurem Centralnym DAN Europa i Międzynarodowym DAN.

Odpowiedzialność DAN Europa rozciąga się także na Środkowy Wschód i Ocean Indyjski, gdzie istnieją trzy centra alarmowe w Egipcie (Hurghada, Sharm El Sheikh) i na Malediwach.

W górę ^Przyłączenie się do DAN oznacza aktywny udział w największej globalnej organizacji nurkowej, zgodę na wniesienie istotnego wkładu w pracę DAN nad zapewnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich nurków oraz w badania nurkowe. Każdy członek uzyskuje także osobiste korzyści i usługi uważane za unikalne w swojej klasie.

Pomoc:
 • 24-godzinna medyczna pomoc nurkowa zapewniana przez znanych w świecie specjalistów;
 • organizacja transportu do centrów hiperbarycznych, pomoc w leczeniu i w razie potrzeby, asysta medyczna w powrocie do kraju;
 • doradztwo i odpowiedzi na pytania dotyczące medycyny nurkowej i zasad bezpieczeństwa;
 • ubezpieczenie w razie zranienia lub nieprzewidzianej choroby poprzez usługę DAN Travel Assist;
 • pomoc w czasie podróży dla członków rodziny.

W górę ^

Wypadek musi być zgłoszony do DAN Europa w ciągu 3 dni od czasu, gdy ubezpieczony stanie się jego świadomy.
Opis wypadku musi zawierać: miejsce, datę, czas i powód wydarzenia i być potwierdzony przez zaświadczenie lekarskie.
Wydarzył się wypadek nurkowy w Polsce. Co robić?
Zadzwonić na odpowiedni numer alarmowy DAN dla danego obszaru geograficznego – (patrz tabela poniżej) i udzielić informacji o wypadku.Zadzwonić na numer alarmowy Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej (KOMH) w Gdyni pod numer alarmowy czynny całą dobę:
+48 58 622 51 63 i podać informacje o wypadku:
 • Co się stało?
 • Gdzie i kiedy zdarzył się wypadek?
 • Ilu jest poszkodowanych?
 • Jaka pomoc została udzielona?
 • Jaki jest stan poszkodowanych?
 • Z lekarzem dyżurnym KOMH należy ustalić dalszą procedurę postępowania.


Wydarzył mi się wypadek nurkowy poza granicami Polski. Co robić?
Zadzwonić na odpowiedni numer alarmowy DAN dla danego obszaru geograficznego (pamiętaj aby numer zdobyć przed wyjazdem) i udzielić informacji o wypadku. Można także zadzwonić do Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej (KOMH) w Gdyni po numer alarmowy czynny całą dobę dla wypadków nurkowych: +48 58 622 51 63 Lekarz dyżurny KOMH udzieli informacji o numerach telefonicznych DAN na całym świecie.

Uwaga: pod numery alarmowe należy dzwonić tylko w razie wypadku !

W górę ^


Licznik: Liczniki na strone